Zdrowie Sercowo-Metaboliczne

Główną przyczyną umieralności w Polsce i na świecie są choroby sercowo-naczyniowe i metaboliczne. Tak duża skala tego zjawiska wymaga wdrożenia nowych strategi zapobiegania tym chorobom, poprzez włączenie np. prewencji opartej o badanie kodu genetycznego, które pozwoli na otrzymanie informacji o predyspozycjach do zachorowania. Badając warunkowany przez geny metabolizm elementów diety takich jak kofeina, sód, nasycone kwasy tłuszczowe czy kwasy tłuszczowe omega 3 w panelu sercowo-metabolicznym, możemy oszacować ryzyko zachorowania na cukrzycę typu 2, nadciśnienie tętnicze czy zawał mięśnia sercowego.

gen CYP1A2 (metabolizm kofeiny)

więcej»


gen TCF7L2 (ryzyko rozwoju cukrzycy typu 2)

więcej»


gen ACE (ryzyko nadciśnienia tętniczego)

więcej»


gen NOS3 (metabolizm trójglicerydów i kwasów omega 3)

więcej»


gen APOA2 (metabolizm nasyconych kwasów tłuszczowych i ryzyko otyłości)

więcej»