Szczegóły FoodTest

Badanie przy użyciu FoodTest rozpoczyna się inkubacją osocza lub surowicy pacjenta z antygenami pokarmowymi, które opłaszczają studzienki płytki pleksiglasowej.

Następnie znajdujące się w próbce badanej krwi specyficzne pokarmowo IgG łączą się z antygenami pokarmowymi znajdującymi się w studzience np. glutenem (przeciwciała I-rzędowe).

Po czym dodaje się przeciwciała połączone z enzymem (przeciwciała II-rzędowe), które mają zdolność łączenia się z przeciwciałami I-rzędowymi.

Po dodaniu substratu dla enzymu zachodzi reakcja barwna, której intensywność jest skorelowana ze stężeniem IgG w surowicy pacjenta.

Intensywność barwy jest mierzona przez czytnik płytek (spektrofotometr) przy długości fali 450 nm, a stężenie jest odczytywane z krzywej standardowej przy użyciu specjalnego oprogramowania.