Szczegóły FoodPrint

Zasada mikromacierzowej metody FoodPrint® jest oparta o zasadę klasycznej metody ELISA. Różnica polega na skali, w której wykonywane jest oznaczenie.

Metoda FoodPrint® jest miniaturyzacją klasycznej ELISA, przez co posiada ona szereg dodatkowych zalet. Płytka do wykonania badania FoodPrint® jest prostokątnym mikroskopowym szkiełkiem, na które zostały naniesione kwadratowe podłoża nitrocelulozowe z „wdrukowanymi” (ang. print) 222 antygenami pokarmowymi, tworzącymi tzw. mikroukład.

Każdy antygen jest umieszczony w duplikacie, a na jednym szkiełku znajduje się 16 kwadratowych pól nitrocelulozowych (jedno na pacjenta). Podłoże nitrocelulozowe zawiera również standard wielkości oraz kontrolę pozytywną dla reakcji.

Każde pole na powierzchni nitrocelulozowej z antygenem pokarmowym ma zaledwie 130 μm średnicy!Badanie przy użyciu FoodPrint® rozpoczyna się inkubacją osocza lub surowicy pacjenta z mikroukładem.

Następnie znajdujące się w próbce badanej krwi specyficzne pokarmowo IgG łączą się z antygenami pokarmowymi znajdującymi się w mikroukładzie np. glutenem (przeciwciała I-rzędowe). Następnie dodaje się przeciwciała połączone z enzymem (przeciwciał II-rzędowe), które mają zdolność łączenia się z przeciwciałami I-rzędowymi.

Po dodaniu substratu dla enzymu zachodzi reakcja barwna, której intensywność jest skorelowana ze stężeniem IgG w surowicy pacjenta. Intensywność barwy jest mierzona przez wysokorozdzielczy skaner optyczny, a stężenie IgG jest odczytywane z krzywej standardowej przy użyciu specjalnego oprogramowania.