Szczegóły FoodDetective

Ogromną zaletą badań typu POC jest możliwość uzyskania wyniku badania w krótkim czasie w placówce medycznej, bez potrzeby wysłania próbki pacjenta do laboratorium, co skraca czas oczekiwania na wynik i skutkuje natychmiastową decyzją terapeutyczną. Zasada badania FoodDetective™ jest oparta o zasadę klasycznej metody ELISA (ang. Enzyme-Linked ImmunoSorbet Assay). Zestaw FoodDetective™ zawiera wszystkie niezbędne elementy do wykonania badania: tackę reakcyjną opłaszczoną antygenami pokarmowymi, odczynniki i zestaw do pobrania krwi włośniczkowej.

Badanie rozpoczyna się od pobrania niewielkiej próbki krwi z opuszka palca. Następnie pobrana krew zostaje dodana do roztworu rozcieńczającego i wylana na tackę reakcyjną. Tacka oprócz dołków z badanymi antygenami pokarmowymi, zawiera również dwa pola kontrolne (pozytywne i negatywne), które służą do kontroli jakości przeprowadzonego badania.

W kolejnych etapach, używając odczynników wykrywającego i wywołującego, wykrywana jest obecność specyficznych pokarmowo IgG we krwi pacjenta.

Pojawienie się ciemnoniebieskiego zabarwienia, jednego lub kilku w dołkach reakcyjnych jest wynikiem pozytywnym na dane antygeny pokarmowe.