psychoterapia

Prowadzę terapie krótkoterminowe trwające 12 tygodni i długoterminowe, trwające powyżej 12 tygodni.

W diagnostyce testowej są potrzebne 3 spotkania, każde po ok.1,5 godziny. Diagnostyka zakończona jest wydaniem opinii psychologicznej.