psychoterapeuta

dr Monika Szymońska – Whiteman
Ponad 16 letnie doświadczenie zawodowe jako psychoterapeuta w zakresie psychologii klinicznej, wykładowca psychologii społecznej oraz diagnosta, psycholog kliniczny i psychoterapeuta w placówkach medycznych i opiekuńczych.

Wykształcenie
2010 – 2015 Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Specjalizacja kliniczna z psychologii klinicznej
2000 – 2006 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
dr nauk humanistycznych – psychologia kliniczna i osobowości
1997 – 2000 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, mgr psychologii
1994 – 1999 Uniwersytet Warszawski, mgr pedagogiki

Publikacje własne
Program prewencji i leczenia depresji poporodowej „Mój bocian”
Rozprawa doktorska: „Ocena hierarchii wartości i jakości życia
w aspekcie ich religijności”
Praca mgr: „Psychologiczna ocena wybranych mechanizmów poznawczo – emocjonalnych w odniesieniu do obrazu siebie u kobiet po mastektomii i operacji ginekologiczno-onkologicznej w oparciu o studiom przypadku jako metody badań”, przedruk w „Onkologia Współczesna”, wyd. „Termedia”

Udział w projektach:
2009 Psycholog projektu UE „Pomóżmy dzieciom zbudować podstawy”
2006 Psycholog – Konsultant projektu m. st. Warszawy „Mama, zdrowie i Ja”