Nadwrażliwość pokarmowa typu III

Czym dokładnie jest nietolerancja pokarmowa?
Nietolerancja pokarmowa jest niepożądaną reakcją obronną na pokarmy, a dokładniej na białka, które organizm rozpoznaje jako obce. Zaburzenia trawienia i funkcji bariery jelitowej powodują, że układ odpornościowy staje się „przeładowany” obecnością białek pokarmowych. W tych warunkach dochodzi do nadmiernej odpowiedzi odpornościowej z wytworzeniem dużej ilości przeciwciał IgG. Taką reakcję nazywamy nadwrażliwością pokarmowa typu III lub potocznie nietolerancją pokarmową.

Co to jest IgG?
IgG oznacza przeciwciała klasy G, które są białkami wytwarzanymi przez układ odpornościowy, a dokładnie przez specjalne białe krwinki, zwane limfocytami B, w odpowiedzi na obce cząsteczki dostające się do organizmu takie jak wirusy, bakterie, toksyny, pokarmy. Wyróżniamy różne typy przeciwciał, najlepiej poznane są IgA, IgE, IgG, IgM.

W jaki sposób pokarm powoduje wytwarzanie przeciwciał IgG?
Fizjologicznie podczas trawienia pokarmy rozkładane są na prostsze cząsteczki np. aminokwasy, kwasy tłuszczowe, cukry proste. Następnie w jelitach są wchłaniane do krwiobiegu i stanowią składnik odżywczy. U niektórych pacjentów zapalenie lub podrażnienie śluzówki jelit sprawia, że nie w pełni strawione pokarmy przedostają się w sposób niekontrolowany do krwiobiegu ponieważ połączenia pomiędzy komórkami jelita rozluźniają się i tworzą się szczeliny. Wówczas bariera jelitowa nie spełnia swojej funkcji obronnej, co sprzyja powstawaniu nietolerancji pokarmowej.
Ten stan nazywany jest zespołem jelita przesiąkliwego. Układ odpornościowy rozpoznaje te cząsteczki jako „obce” i odpowiada na to wytwarzając przeciwciała IgG. Pacjenci z zespołem jelita przesiąkliwego mają wysokie poziomy przeciwciał wobec pokarmów – nietolerancję pokarmową.

Jak pokarmy mogą inicjować przewlekły stan zapalny?
Reakcje odpornościowe z udziałem IgG mediowane przez pokarmy są złożone, w związku z tym objawiają się w godziny lub dni po ekspozycji na nietolerowany pokarm. Nieustanne spożywanie pokarmów, na które występuje nadwrażliwość, prowadzi do przejścia stanu zapalnego w fazę przewlekłą.

Przyczyny nadwrażliwości pokarmowej typu III
Jako główną przyczynę nadwrażliwości pokarmowej typu III wymienia się nieszczelność bariery jelitowej, czyli fizjologicznej struktury pełniącej ważną rolę w utrzymaniu homeostazy organizmu. Nieodpowiedni styl życia, w tym przetworzona żywność, używki, stres, leki czy infekcje mogą przyczyniać się do powstawania nieszczelności bariery jelitowej i zaburzeń mikroflory jelitowej.


Mechanizm nadwrażliwości pokarmowej III


Kiedy pokarm wywołuje w organizmie nadprodukcję przeciwciał IgG, przeciwciała te łączą się z białkami pochodzącymi z pożywienia i tworzą kompleksy złożone z białek pokarmowych i przeciwciał IgG. Kompleksy te są usuwane przez komórki układu odpornościowego. Kiedy układ odpornościowy jest przeciążony kompleksy, których organizm nie może usunąć, gromadzą się w różnych tkankach układu pokarmowego, skóry, stawów i innych układów, gdzie wywołują niespecyficzne objawy takie jak bóle głowy, duszności, zespół jelita drażliwego, egzema, wysypka, bóle stawów.

Jakie są objawy nietolerancji pokarmowej?
Nietolerancja pokarmowa może manifestować się wielonarządowo i dawać niespecyficzne objawy.
Ze względu na złożony mechanizm immunologiczny objawy nadwrażliwości są oddalone w czasie. Objawy pojawiające się w mechanizmie opóźnionym aż w 70% przypadków mają charakter wielonarządowy. Wielopostaciowość objawów i ich przewlekłość, a w wielu przypadkach uznanie ich za stały, normalny element swojego życia powoduje, że nawet przez wiele lat pacjent może bezskutecznie poszukiwać przyczyn swoich objawów.

więcej»

Czy to możliwe, aby mieć wysoki poziom przeciwciał IgG i nie mieć żadnych objawów?
Tak, niektórzy ludzie mają bardzo wysokie stężenie przeciwciał IgG, ale nie mają żadnych objawów. Prawdopodobnie ich układ odpornościowy jest wyjątkowo skuteczny w usuwaniu kompleksów białko pokarmowe-przeciwciało IgG, co nie sprzyja odkładaniu się tych cząsteczek w tkankach i nie wywołuje objawów.

Objawy nietolerancji pokarmowej bardzo często nie manifestują się w sposób spektakularny, a osoby nią dotknięte przez wiele lat szukają pomocy u różnych specjalistów, ponieważ przyczyna ich dolegliwości jest trudna do rozpoznania.

Jak zbadać nietolerancję pokarmową?
Obecnie jedyną metodą diagnostyczną „nietolerancji pokarmowej” jest wykonanie testu laboratoryjnego lub ambulatoryjnego w kierunku specyficznych pokarmowo IgG. Takie badanie wskaże produkty nietolerowane, mogące być przyczyną Twoich dolegliwości. Na podstawie wyników możliwe jest sprecyzowanie zaleceń żywieniowych, które będą oparte o produkty tolerowane. Czyli można ustalić przeciwzapalną dietę eliminacyjną, polegającą na wykluczeniu z żywienia reaktywnych produktów na pewien okres czasu. A tak spersonalizowane zalecenia pozwolą na celowaną i skuteczną dietoterapię oddziaływającą na cały organizm, wspierającą leczenie przewlekłych schorzeń.

Dieta eliminacyjna a choroby przewlekłe
Eliminacja nietolerowanych pokarmów w oparciu o wynik badania specyficznych pokarmowo IgG jest indywidualizacją zaleceń diety przeciwzapalnej, czyli ważnym elementem wspomagającym organizm w procesie terapeutycznym, celującym w przyczynę dolegliwości. Prawidłowo przeprowadzona dieta eliminacyjna prowadzi do uszczelnienia bariery jelitowej, wyciszenia reakcji immunologicznych, zredukowania symptomów nietolerancji i poprawienia ogólnego samopoczucia, a co najważniejsze usunięcia źródła przewlekłego stanu zapalnego. Z badań wynika, że przewlekłe dolegliwości trwające od kilku lub nawet kilkunastu lat uległy znacznej poprawie po eliminacji produktów wykazujących podwyższony poziom pokarmowo-specyficznych IgG, diagnozowanych w nadwrażliwości pokarmowej typu III.
Badania kliniczne z kontrolowanymi warunkami wykazały, że dieta eliminacyjna w oparciu o specyficzne pokarmowo IgG zmniejsza częstotliwość i nasilenie objawów w schorzeniach przewlekłych jak migreny.