Kontrola Masy Ciała i Skład Organizmu

Redukcja i utrzymanie prawidłowej masy ciała zależą nie tylko od aktywności fizycznej i ograniczeń żywieniowych, ale również od uwarunkowań genetycznych.

Wykazano, że polimorfizmy genetyczne wpływają na szlaki metaboliczne tłuszczów, węglowodanów i białek, ingerując m. in. w tworzenie się tkanki tłuszczowej i beztłuszczowej oraz zaburzenia glikemii.

gen UCP1 (gospodarka energetyczna organizmu)

więcej»


gen FTO (wpływ aktywności fizycznej i podaży białka na metabolizm)

więcej»


gen TCF7L2 (metabolizm tłuszczu)

więcej»


gen PPARγ2 (metabolizm jednonienasyconych kwasów tłuszczowych)

więcej»