Badania Funkcjonalności Przewodu Pokarmowego

GutFlora
Badanie laboratoryjne, które umożliwia ocenę składu mikroflory jelitowej i diagnostykę dysbioz układu pokarmowego. Badanie jest ilościową oceną głównych grup bakterii tlenowych, beztlenowych oraz grzybów znajdujących się w jelicie człowieka.

więcej»


wynik ok 15 dni roboczychcena 480zł


GutFlora+
Badanie jest nieinwazyjne i może wskazać czy badana osoba jest narażona na rozwój nadwrażliwości pokarmowych (szczególnie IgG-zależnej), bądź czy w jelicie toczą się procesy zapalne. Badanie GutFlora+ to istotna diagnostyka w prewencji poważnych chorób.

więcej»


wynik ok 22 dni roboczychcena 1070 zł


Parazyt
Nierzadko inwazje pasożytnicze przebiegają subklinicznie, a osoba będąca nosicielem pasożyta latami może być nieświadoma swojego stanu. Wykonanie badania Parazyt jest niezbędne do prawidłowego określenia czynnika etiologicznego objawów.

więcej»


wynik ok 15 dni roboczychcena 150zł


Zonulina
Czy twoja bariera jelitowa funkcjonuje prawidłowo? Teraz możesz to sprawdzić wykonując jedno proste badanie oceniające stężenie białka zonuliny w surowicy.

więcej»


wynik ok 15 dni roboczychcena 320 zł


Candida
Badania naukowe wykazały, że kolonizacja jelit przez drożdżaki z rodzaju Candida może być przyczyną uwrażliwienia organizmu na antygeny pokarmowe, a w konsekwencji pojawienia się nadwrażliwości pokarmowej (Yamaguchi et al., Gut 2006). Najprawdopodobniej wynika to ze zdolności tego drożdżaka do wywoływania zaburzeń przepuszczalności bariery jelitowej (ang. Leaky Gut Syndrome).

więcej»


wykonywane pod koniec każdego miesiącacena 260zł

Badania wykonuje
piel.Małgorzata Sulińska