analiza składu ciała

Co to jest wskaźnik BMI?
Body Mass Index (ang. wskaźnik masy ciała, w skrócie BMI) – współczynnik powstały przez podzielenie masy ciała podanej w kilogramach przez kwadrat wysokości podanej w metrach. Klasyfikacja (zakres wartości) wskaźnika BMI została opracowana wyłącznie dla dorosłych i nie może być stosowana u dzieci. Dla oceny prawidłowego rozwoju dziecka wykorzystuje się siatki centylowe, które powinny być dostosowane dla danej populacji.

Oznaczanie wskaźnika masy ciała ma znaczenie w ocenie zagrożenia chorobami związanymi z nadwagą i otyłością, np. cukrzycą, chorobą niedokrwienną serca, miażdżycą. Podwyższona wartość BMI związana jest ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia takich chorób.

więcej»

Co to jest procentowa zawartość tkanki tłuszczowej?
Jest to masa tkanki tłuszczowej w odniesieniu do całkowitej masy ciała wyrażona w procentach. W zależności od położenia w ciele,tkankę tłuszczową określa się mianem tkanki trzewiowej(wisceralnej) i podskórnej.

Czym jest wisceralna tkanka tłuszczowa?
Inaczej zwana trzewiową tkanką tłuszczową, to po prostu tkanka tłuszczowa otaczająca organy wewnętrzne.
Przypuszcza się, że zbyt duża ilość tej tkanki jest powiązana ze zwiększoną ilością tłuszczu w krwiobiegu, co w efekcie prowadzi do często spotykanych chorób, takich jak hiperlipidemia i cukrzyca, ograniczająca zdolność insuliny do przenoszenia energii z krwiobiegu i wykorzystania jej w komórkach.

więcej»

Czym jest podskórna tkanka tłuszczowa?
Jest to tkanka znajdująca się pod skórą. Odkłada się nie tylko wokół żołądka, ale również dookoła ramion, bioder i ud. Może spowodować zniekształcenie proporcji ciała.

więcej»

Czym są mięśnie szkieletowe?
Mięśnie dzieli się na dwie kategorie. Mięśnie w narządach takich jak serce, oraz mięśnie szkieletowe, połączone z kośćmi, służące do poruszania częściami ciała. Masę mięśni szkieletowych można zwiększyć poprzez ćwiczenia i inne czynności.

więcej»

Czym jest metabolizm spoczynkowy?
Bez względu na stopień aktywności, do podtrzymania codziennych funkcji organizmu potrzebne jest spożycie pewnej ilości kalorii. I właśnie pojęcie znane, jako metabolizm spoczynkowy, określa tę wymaganą ilość kalorii niezbędną do dostarczenia organizmowi wystarczającej ilości energii do właściwego funkcjonowania.

Na czym polega badanie?
Badanie wykonywane jest metodą impedancji bioelektrycznej-BIA.
Mięśnie, naczynia krwionośne i kości są tkankami o dużej zawartości wody, która łatwo przewodzi prąd elektryczny. Natomiast tłuszcz jest tkanką o małej przewodności elektrycznej. Aby określić ilość tkanki tłuszczowej podczas badania urządzenie wysyła przez ciało bardzo słaby prąd elektryczny o częstotliwości 50kHz i natężeniu mniejszym niż 500µA. Prąd ten jest na tyle słaby, że nie odczuwa się go podczas badania.

W celu obliczenia składu ciała, urządzenie wykorzystuje impedancję elektryczną wraz z informacjami o wzroście, masie ciała, wieku i płci, po czym tworzy wyniki na podstawie danych wprowadzonych przez producenta urządzenia dotyczących składu ciała.

Badanie należy wykonywać przed posiłkami lub 2 godziny po posiłkach.
Należy unikać wykonywania pomiarów;
*bezpośrednio po energicznych ćwiczeniach,kąpieli lub wizycie w saunie
*po spożyciu alkoholu, dużej ilości wody lub po posiłku