GutFlora+

Badanie kału może wiele powiedzieć o stanie przewodu pokarmowego. Kał jest końcowym produktem procesu trawienia, składa się z niestrawionych resztek pokarmowych, bakterii, martwego nabłonka i śluzu.
Celem badania GutFlora+ oprócz ilościowej oceny głównych grup bakterii tlenowych, beztlenowych oraz grzybów, jest ocena wydajności procesu trawienia oraz markerów zapalnych.

Badanie obejmuje następujące parametry
*ocenę składu mikrobiologicznego kału, jak w badaniu GutFlora
*konsystencję i pH kału – które dają informację o przebiegu procesów trawiennych w przewodzie pokarmowym.
*pozostałości trawienia tłuszczów, białek i cukrów– które kompleksowo pozwalają na ocenę procesów trawienia i wchłaniania na całym odcinku przewodu pokarmowego.
*sekrecyjną immunoglobulinę A (sIgA) – której poziom jest związany z obecnością antygenów pochodzących z pokarmu, bakterii, grzybów i wirusów. Przeciwciało wydzielnicze sIgA pełni bardzo istotną rolę w odporności związanej z błonami śluzowymi, w tym błoną śluzową jelita, neutralizując antygeny obecne w przewodzie pokarmowym.
*krew utajoną w kale – której dodatni wynik może wskazywać na krwawienie z przewodu pokarmowego i być sygnałem poważnych schorzeń.
*elastazę trzustkową – której niskie stężenie może oznaczać nieprawidłowe funkcjonowanie trzustki, co ma wpływ na procesy trawienne. Oznaczenie stężenia elastazy trzustkowej jest bezpośrednim wskaźnikiem ilości wydzielanego przez trzustkę enzymu, który nie ulega trawieniu w przewodzie pokarmowym.
*alfa-1-antytrypsynę – której stężenie gwałtownie wzrasta w wyniku reakcji zapalnej toczącej się np. w jelicie. Badanie w kale alfa-1-antytrypsyny, która nie jest trawiona przez enzymy jelitowe, wykazuje dobrą korelację z wynikami oznaczeń zespołu utraty białek uzyskanymi metodą izotopową.
*kalprotektynę – która jest markerem chorób nowotworowych i zapalnych przewodu pokarmowego oraz wskaźnikiem różnicującym pacjentów z jelitem drażliwym (IBS, ang. Irritable Bowel Syndrome) i pacjentów z chorobami zapalnymi jelit (IBD, ang. Inflammatory Bowel Disease).

Wskazania do badania GutFlora+
*zaburzenia żołądkowo-jelitowe (przewlekłe biegunki, zaparcia, gazy, wzdęcia, zgaga, bóle brzucha itp.),
*nadwaga i otyłość,
*przebyta antybiotykoterapia, nadużywanie leków przeciwbólowych,
*alergie, częste infekcje układu oddechowego,
*zespół przewlekłego zmęczenia i problemy z koncentracją,
*przewlekły stres,
*bóle głowy i migreny, depresja, zaburzenia snu,
*cesarskie cięcie i/lub sztuczne karmienie niemowląt,
*podeszły wiek,
*niehigieniczny tryb życia (brak ruchu, niezdrowe odżywianie, nałogi),
*monotonna dieta, bogata w wysokoprzetworzoną żywność.

Cel badania: diagnostyka dysbioz układu pokarmowego i ocena funkcjonalności układu pokarmowego

Co badamy: skład ilościowy kału pod kątem mikroorganizmów znajdujących się w jelicie oraz parametry laboratoryjne oceniające funkcjonalność układu pokarmowego

*bakterie tlenowe
Escherichia coli, Enterococcus sp., Proteus sp., Pseudomonas sp., Serratia sp., Hafnia sp., Klebsiella sp.;
*bakterie beztlenowe
Bacterioides sp., Bifidiobacterium sp., Lacto-bacillus sp., Clostridium sp.;
*grzyby
Geotrichum candidum, Candida sp.;
*konsystencja i pH kału, pozostałości trawienia tłuszczów, białek i cukrów, obecność krwi utajonej, sekrecyjna immunoglobulina A (sIgA), elastaza trzustkowa, alfa-1-antytrypsyna, kalprotektyna.

Materiał do badania: kał

Czas oczekiwania na wynik: 22 dni robocze od momentu zarejestrowania próbki w laboratorium